Home

International Conference

Rethinking Asian Capitalism and Society in the 21st Century

A comparative overview on 30 years of Vietnam’s achievements under Doi Moi and Challenges ahead

Hội thảo quốc tế
“Đánh giá lại chủ nghĩa tư bản và xã hội châu Á trong thế kỷ XXI: Tổng quan so sánh các thành tựu của Việt Nam sau 30 năm Đổi Mới và những thách thức phía trước”

Repenser le capitalisme et la société asiatiques au 21ème siècle: Un aperçu comparatif de 30 années de Doi Moi au Vietnam et des défis à venir

· Venue: HCMC Open University (35-37 Hồ Hảo Hớn, District 1, HCMC)
·  Time: 8:30 – 16:30 on 06th November 2019

DOCUMENTS

NEWS

· Venue: SISS (49 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, HCMC)
·  Time:  07 th and 08 th November 2019

CONFERENCE PROGRAM

VENUES & LOGISTICS

· Venue: My Tho City, Tien Giang Province
·  Time: 8:00 – 18:00 on 9th November 2019

FIELDTRIP PROGRAM

Registration ended

Pre-conference Workshop

“Regulation theory: A lecture by
Prof. Robert Boyer”


 • LÍ THUYẾT ĐIỀU TIẾT: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP)
  Bạn đọc nào muốn tự mình đánh giá cách đặt vấn đề này sẽ vấp phải một loạt khó khăn, ít nhất thuộc ba loại. Điều đầu tiên đáng chú ý là hầu hết những quan điểm đánh giá cách … Read more
 • Lý thuyết điều tiết: Nguồn gốc, đặc thù và triển vọng
  Benjamin Coriat[*] Lời cảnh báo Benjamin Coriat (1948-) Bài bạn sắp đọc cơ bản dựa trên bài phát biểu tại Nagoya năm 1986, theo lời mời của những nhà nghiên cứu Nhật mong muốn được nghe một trình bày về … Read more
 • About Professor, Economist ROBERT BOYER
  PERSONAL INFORMATIONBorn on 25 March 1943 in Nice (Alpes Maritimes) FRANCE. Lives in Paris. TRAINING• Ecole Polytechnique (September 1962-July 1964),• Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (September 1965-June 1967),• Institut d’Etudes Politiques de Paris (June 1967),• DEA de Mathématiques Economiques (Univ. Paris 7) (June 1970),• DEA d’Economie (Univ. … Read more

Conference topics

Part 1: Vietnam from yesterday to today. A regional and comparative perspective

 • The transformation from a centrally planned economy to a socialist market economy
 • Changes in the Vietnamese society with its openness to the world
 • Vietnam on the World map: from the Soviet bloc to a globalized world

Part 2: Vietnam and challenges ahead in the 21st Century

 • Regional challenges: new architecture in East and South-East Asia, maritime conflicts and geopolitical tensions, multilateral governance
 • Societal challenges: social and cultural transformations, pitfalls of the middle-income trap (income inequality, gender inequality)
 • Environmental challenges: climate change (migration, vulnerability, competitiveness), green growth (technological change, renewable energies)

Scientific Committee

 1. TRAN Thi Anh-Dao
 2. LE Thanh Sang
 3. TRAN Thi Liên Claire
 4. NGUYEN Minh Ha
 5. NGUYEN Thi Minh Chau
 6. NGUYEN Thi Luyen
 7. LE Hong Hiep
 8. Sébastien LECHEVALIER
 9. Arsène RIEBER
 10. Etienne ROLLAND-PIEGUE

Organizing Committee

 1. TRAN Thi Anh-Dao
 2. LE Thanh Sang
 3. TRAN Thi Liên Claire
 4. PHAM Dinh Long
 5. NGUYEN Thi Minh Chau
 6. TU Thi Phi Diep

HCMC OU Team

 1. NGUYEN Minh Doi
 2. DUONG Tien Ha My
 3. QUAN Minh Quoc Binh
 4. HO Thanh Truc
 5. NGUYEN Thanh Hoa

This weblog is created by the Faculty of Economics and Public Management – HCMC Open University

Room 603 | 35-37 Ho Hao Hon, Co Giang Ward, District 1, HCMC
Tel: (028) 3838 6615

Create your website at WordPress.com
Get started